Dr.Lab
PONUKA

Rezné oleje a mazivá

Mazivo pre obrábanie kovov za extrémne vysokých tlakov MWF

MOLYSLIP MWF je koncentrovaný roztok, obsahujúci unikátnu v oleji rozpustnú molybdénovú zložku spolu s aditívami zamedzujúcimi „ zváranie“ materiálu za extrémne vysokých tlakov.

Úlohou mazív určených pre obrábacie a tváriace nástroje je redukcia trenia a tým aj vzniku tepla, ktoré ma inak za následok deformácie obrobkov a nepresnosti výroby, rovnako ako stratu výkonu, vedúci k zníženiu produkcie (nie je možne použitie vyšších rýchlosti a kontinuálnych technik výroby). Pre presne porozumenie funkcie MOLYSLIP-u MWF je treba si uvedomit', že MWF vytvára ochranný povlak moly sulfidu MoS, ktorý má vysoko trecie vlastnosti a súčasne odolnosť' voči extrémnym tlakom. Tento povlak odoláva i veľkým tlakovým silám vytváraným pracovným nástrojom. Tam, kde opracovávame kovy, ktoré sú relatívne krehké a ľahko obrobiteľné, väčšinou nebývajú zásadné problémy. Na druhej strane tam, kde opracovávame húževnaté a t'ažné, vláčne materiály, možno pozorovat' výrazné zvýšenie rezných tlakov. To môže mat' za následok hromadenia materiálu na ostri nastroja s následným viazaním a prehrievaním. To samozrejme vedie k zrýchleniu otupenia rezného nástroja a kumulácii problémov. U vysoko húževnatých materiálov, nehrdzavejúcich oceli a pod. sprevádzajúce javy ako je miestne kalenie v dôsledku vysokej teploty a vznik povrchovo mazľavej vrstvy majú vel'mi rýchle za následok prehrievania a a nepresnosť' výroby, pokiaľ' nie sú vykonané včasne opatrenia. Povlak MoS na ostri nastroja vytvára vysoko klzný povrch pomáhajúci krájanie materiálu a tým i výrazne zníženia generovaného tepla, teda zlepšenia pracovných podmienok rezného nastroja. Prirodzene, že rezne kvapaliny sú používané vždy, ked' je to možne, aby odvádzali teplo z obroku i nastroja. Pokial' ale použijeme aditivum MoS, je problém tepla riešený súčasne z dvoch pohl'adov - odvod tepla a súčasne zníženie trenia — čo dava výrazne vyššiu záruku úspechu. V praxi sa ukázalo, že u napr. nerezových oceli možno dosiahnut' dramatických zvýšení rezných rýchlosti a presnosti obrábania. Nezanedbateľne nie sú ani úspory na predlženie životnosti obrábacích nástrojov. Z hľadiska ochrany životného prostredia ma tiež nezanedbateľný vplyv minimálna spotreba oleja, ktorá typicky predstavuje jedinú kvapku na výrobu napr. závitu Ml 0 v prípade použitia samostatného koncentrátu. Zostatok materiálu preto nekvapká a neznečisťuje prostredie.

MOLYSLIP MWF by mal byť nanášaný priamo na rezný nástroj alebo obrobok tam, kde dochádza k obrábaniu či tvárneniu. Jeho akreditíva pre vysokotlakové podmienky pomáhajú zamedzovať zváranie a obrábať húževnaté kovy a ľahké zliatiny. MOLYSLIP MWF je zvlášť vhodný pre frézovanie, brúsenie závitov, preťahovanie, rezanie vnútorných závitov a výrobu ozubených kolies.