Dr.Lab
ÚVOD

DR-LAB s.r.o. je autorizovaný distribútor firmy Master Chemical Ltd. na území Slovenskej republiky.

Zabezpečujeme predaj a distribúciu výrobkov uvedenej firmy a to hlavne v oblasti chladiacich a rezných kvapalín pre obrábacie stroje v strojárstve.

Našim hlavným cieľom je ponúknuť kvalitné produkty a poradenstvo v danej oblasti tak, aby bola vždy dosiahnutá spokojnosť zákazníka.